BLANKYT-CHLOROVÉ TABLETY 1 kg BLANKYT-CHLOROVÉ TABLETY 1 kgBLANKYT-CHLOROVÉ TABLETY 1 kg
BLANKYT-CHLOROVÉ TABLETY 1 kg BLANKYT-CHLOROVÉ TABLETY 1 kg

BLANKYT-CHLOROVÉ TABLETY 1 kg

Skladem
299 Kč
- +

Blankyt je dezinfekce s dlouhodobým účinkem ve formě pomalu rozpustných 200 g tablet.

Při rozpouštění tablet ve vodě dochází k postupnému uvolňování chloru, který působí jako dezinfekční a oxidační látka eliminující organické nečistoty obsažené v bazénové vodě. Díky vysokému obsahu aktivního chloru je zajištěna maximální dezinfekční účinnost tablet. V dávkovači se tablety pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní dezinfikování bazénové vody.

Provozní dávkování:
1 tableta/25 m3 vody/7–10 dní.
Maximální dávkování:
2 tablety/25m3 vody/7–10 dní.

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Zelená voda a řasy: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte doporučené množství (viz etiketa) chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; okartáčujte stěny bazénu, přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Tip: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.

Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

 

KLASIFIKACE LÁTKY

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Signální slovo: Nebezpečí

 

H-věty:

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Recenze

Pro přidání recenze je nutné se přihlásit. Přihlásit se

Mohlo by vás zajímat