Proč pH vody v jezírku roste a klesá

U čisté vody jsme zvyklí považovat hodnotu pH 7 jako vhodnou a nezávadnou. V případě zahradních jezírek a živé vody v nich je však škála pH daleko diverznější. Přirozené pH v zahradním jezírku se pohybuje v rozmezí 6-8 a mění se v průběhu dne, podle aktuálního ročního období a je rozlišné i mezi hladinou a dnem. Seznamte se proto předtím, než změříte pH a začnete zděšeně přisypávat pH plus nebo mínus, s přirozenými cykly pH v jezírku.

Výkyvy pH v průběhu dne

pH je ovlivňováno ve vodě rozpuštěnými ionty H+ (snižuje pH) a OH- (zvyšuje pH), které mimo jiné souvisí se spotřebou oxidu uhličitého (CO2) fytoplanktonem (sinice a řasy) a vodními rostlinami. Během dne dochází ke spotřebě CO2 těmito organismy pro svůj růst, roste poměr OH- ve vodě, pH vody se zvyšuje.

Nad ránem dochází k rozkladu části organické hmoty, během kterého se do vody opět dostává CO2, který fytoplankton a rostliny bez světla a fotosyntézy nevyužijí. Do vody se dostává H+ a pH vody klesá.

Vysvětlení pro nadšence:

CO2 (oxid uhličitý) + H2O (voda) ↔ H2CO3,

H2CO3H+ + HCO3

HCO3- ↔ H+ + CO32-

Výkyvy pH během ročních období

Na začátku jara dochází k tání sněhu i k častým dešťům, během kterých se do vody dostávají živiny (CO2 i další kyselé látky), které mají za následek nižší hodnoty pH vody v jezírku (viz článek Jarní jezírko a jeho 4 přirozené procesy) i přes rostoucí teplotu a bujení organismů.

Ke konci jara a během létě nastává období masivního růstu zelené biomasy (fytoplankton, vodní rostliny), které mají za následek standardně vyšší hodnoty pH oproti chladnějším měsícům.

Podzimem končí vegetační období většiny vodních rostlin, které nemají potřebu přijímat živiny, naopak nepřímo vodu o živiny obohacují. Postupně se přes zimní období až do jara drží pH vody na nižších hodnotách.

Rozdílné pH mezi hladinou a dnem

V případě větších vodních nádrží a jezer se lze setkat s rozdílnými hodnotami pH v různé hloubce vody především v letním období. U hladiny se setkáváme zpravidla s vyššími hodnotami pH, což je spojené s rozkladem živin (CO2), které je mnohem výraznější na hladině. Ve velkých nádržích může být mezi hladinou a dnem rozdíl v pH až o 2 stupně. U menších zahradních jezírek však bývá rozdíl zanedbatelný.

Radostné chvíle s jezírkem přeje

váš Vodnář

O autorovi

OndřejMíča