Testování vody / úprava pH

Měření a úprava parametrů vody ve vířivých vanách a whirlpoolech je předpokladem pro kvalitní a čistou vodu. Mezi měřené ukazatele patří například pH, tvrdost vody, obsah volného chloru nebo peroxidu. Nejdůležitější ukazatelem je pH, přičmež ideální pH ve vířivé vaně se nachází v rozmezí 7,2-7,6. Čím více se pH nachází mimo tuto hranici, tím více klesá účinnost chlorových i bezchlorových přípravků. 

Před aplikací jakýchkoliv přípravků se tedy nejprve měří pH pomocí Testeru 3v1 SPA. V případě zjištění pH mimo stanovenou mez se aplikují přípravky Vodnář pH mínus SPA a pH plus SPA. Měření tvrdosti vody Testerem na tvrdost nám pomáhá zjistit, zda je potřebné aplikovat přípravek na snížení tvrdosti vody - Stabil SPA. Testery na volný chlor či peroxid nám zase určují hladinu čistících přípravků pro případné doplnění či předejití předávkování.

Zobrazit více
Seřazení
Zobrazených 1-4 z celkově 4 záznamů.