AKCE - CHLORŠOK  1 kg AKCE - CHLORŠOK  1 kgAKCE - CHLORŠOK  1 kg
AKCE - CHLORŠOK  1 kg AKCE - CHLORŠOK  1 kg

AKCE - CHLORŠOK 1 kg

Skladem
299 Kč
- +

Vodnář Akce chloršok je rychle rozpustný granulát v sypké formě pro okamžité ošetření vody.

Přípravek je vhodný zejména při jarním čištění vody před spuštěním bazénu nebo v situaci, kdy je voda silně znečištěná a je potřeba ji rychle pročistit.

Funkce:

  • Okamžité pročištění zelené vody v bazénu
  • Odstranění řasy v bazénu  
  • Odstranění bakterií
  • Oxiduje organické nečistoty

 

Počáteční a nárazové dávkování: 17 g/m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 –1,7 g/m3 vody/den


KOMPLIKACE

Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Zelená voda a řasy: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte doporučené množství (viz etiketa) chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; okartáčujte stěny bazénu, přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.


Tip: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce. Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.

Klasifikace látky


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Signální slovo: Varování

H-věty:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

 

Recenze

Pro přidání recenze je nutné se přihlásit. Přihlásit se

Mohlo by vás zajímat