Jak nastavit rovnováhu v zahradním jezírku

V každém vodním ekosystému musí být nastavena rovnováha pro správné zachování všech biologických pochodů a funkcí. Jezírko nebo rybníček je otevřený biotop a platí, že čím menší, tím je náročnější udržet jeho funkčnost, stabilitu a estetickou hodnotu.

O autorovi

OndřejMíča