VLOČKA-jezírka 0,5 l VLOČKA-jezírka 0,5 lVLOČKA-jezírka 0,5 l
VLOČKA-jezírka 0,5 l VLOČKA-jezírka 0,5 l

VLOČKA-jezírka 0,5 l

Skladem
123 Kč
- +

Zelený zákal jezírka způsobený jednobuněčnými řasami a sinicemi lze odstranit pomocí přípravku VLOČKA jezírka. Látka po aplikaci ve vodě vytvoří jemnou sraženinu, která pomalu sedimentuje, přičemž na sebe váže jiné pevné částice (řasy, sinice, atd.) a ve vodě obsažený fosfor.
Snížení obsahu fosforu ve vodě je klíčové k omezení rozvoje řas a toxických sinic.

Funkce

  • pročištění zelené vody v jezírku
  • vyvločkování mikroskopické řasy a sinic
  • snížení obsahu fosforu v jezírku
  • projasnění zakalené vody v jezírku

Působení:
VLOČKA jezírka se při styku s vodou rozkládá a vznikají tak látky, které reagují s nečistotami ve vodě.
Nabalují na sebe jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které klesají na dno.

Vhodnost

Vločka jezírka je nezávadná pro vodní rostliny i lekníny. V případě přírodních jezírek s rybami dbejte na dávkování a návod, abyste ryby nevystavili náhlé změně prostředí! Před aplikací vypněte vzduchování, aplikujte a nechte vyvločkované nečistoty sednout na dno (cca 10 minut), vločky odsajte jezírkovým vysavačem a následně zapněte filtraci a intenzivně vzduchujte nebo skrápějte hladinu vodou kvůli provzdušnění. Zajistěte dostatečné prokysličení a cirkulaci vody v jezírku.

Důležité upozornění pro aplikaci:
Tvrdost vody musí být vyšší než 7° dGH a pH v intervalu 6,5-8.

O Vločkování:
Vločkování je dramaticky rychlý zásah do prostředí, na které si ryby během zanesení vody řasou a sinicemi zvykaly postupně během dnů až týdnů.
I když se podobné zásahy provádí na větších nádržích (přehrady či jezera) bez negativních následků na rybí populaci, zahradní rybníček je řádově menší a koncentrace ryb naopak značně vyšší než v přehradách. Přípravek je tedy možné aplikovat v jezírkách s rybami, nicméně důsledně dbejte na návod a dávkování!

Návod k použití: 

Dávkování: 10–20 ml/m3 dle míry znečištění (max 1x za 2 týdny)
Aplikace se provádí u malých ploch z kropicí konve, doporučené zředění 1:5–1:10.
Bezprostředně po aplikaci je nutné zajistit dokonalé promíchání.
Vzniklou vrstvu kalu odstraňte jezírkovým vysavačem nebo dnovou gulou do filtrace.

Klasifikace látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

 

Recenze

Pro přidání recenze je nutné se přihlásit. Přihlásit se

Mohlo by vás zajímat